Jaakko Lehojärvi Pohjoisen politiikkaa!

Kaupunkia tulisi kehittää myös sen keskustan ulkopuolella

Kemin kaupungin kehittäminen on viime vuosina mennyt keskusta- alueen kehittämisen ehdoilla ja eri palvelut ovat keskittyneet enemmissä määrin kaupunkikeskustaan. Vaikka matkailun ja keskustan asukkaiden elinvoiman lisääminen onkin tärkeää, eri asuinalueiden kehittämistä ei sovi unohtaa.

Eri alueiden kehittämistä voisi lähteä miettimään koulu- ja päiväkotiverkon kautta. Asuinalueilla sijaitseviin nykyisiin ja ehkä tuleviinkin koulurakennuksiin voitaisiin sijoittaa useita toimintoja ja kouluista saataisiin näin alueen toimintakeskuksia.

Koulujen yhteydessä voisivat toimia päiväkodit, mistä onkin saatu hyviä kokemuksia Kivikon koululta. Näin saataisiin lapsille turvallinen kasvupolku päiväkodista peruskouluun. Koulujen yhteyteen voitaisiin sijoittaa myös alueiden terveyspalveluita, kuten neuvolat. Kouluihin voitaisiin sijoittaa muitakin palveluita, esimerkkinä Karihaaran koulu, jossa on hyviä kokemuksia nuorisotoimesta osana koulun toimintoja.

Kivalo- opistolla on jo toimintoja kouluilla ja sen roolia voitaisiin myös vahvistaa. Kolmas sektori, urheiluseurat, harrastusporukat jne, voisivat saada koulun tiloja käyttöönsä iltaisin ja viikonloppuisin. Ideana olisi, että toimintakeskus avaa ovensa aamuvarhaisella ja sulkeutuu iltamyöhällä.

Ajatus eri toimintojen ja palveluiden sijoittamisesta kouluille tekisi niistä toimintakeskuksia, jotka palvelisivat alueiden lapsia ja aikuisia aamuvarhaisesta iltamyöhään. Nämä toimintakeskukset toimisivat alueen elinvoiman moottorina.

Kemin Sosialidemokraattien aloite siirtolapuutarhojen perustamisesta Kemiin toisi asuinalueille myös lisäarvoa. Tässä tulisi huomioida Paavonkarissa sijaitsevan Haminanlahden eteläpuoli, johon on osoitettu olemassaolevassa yleiskaavassa ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalue.

Paavonkarin osalta Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on esittänyt selvitykseen sisällytettäväksi myös mahdollisuuden merellisten siirtolapuutarhamökkien rakentamiseksi. Mökkejä voitaisiin hyödyntää sekä kuntalaisten että matkailijoiden näkökulmasta.

Siirtolapuutarha viljelijöineen toisi alueen palveluille lisää kysyntää sekä voisi synnyttää uusia palvelumuotoja kysynnän kasvaessa.

Tämänkaltaisia elinvoimaa tuovia ratkaisuja kaivattaisiin jokaiselle Kemin asuinalueelle nykyisten ja uusien asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat